+98

اجرای بتن در شرایط آب و هوای خاص

 بتن‌ريزي در هواي گرم

هواي گرم ، هنگام بتن ريزي باعث بروز مشكلاتي مي شود . از اين مشكلات مي توان به افزایش تمایل به جمع شدگی ، کاهش دوام بتن ، ایجاد خوردگی سریعتر میلگردها ، مشكلات ناشي از عمل آوري و كاهش مقاومت نهايي بتن اشاره كرد . براي خنك كردن بتن مي توان هر يك از اجزاي بتن را خنك كرد كه در اين ميان مصالح سنگي بيشترين و سيمان كمترين تأثير را بر دماي كلي بتن دارند . البته به دليل سهولت بيشتر ، خنك كردن آب مخلوط بتن ، از بقيه اجزاي بتن معمول تر است و استفاده از يخ ، يكي از اصلي ترين و كاراترين روشها براي كاستن دماي آب و در نتيجه بتن به حساب مي آيد .

 بتن‌ريزي در هواي سرد

بتن در دماهای بسیار پایین مقاومت بسیار کمی کسب می کند تا وقتی میزان اشباع بودن بتن در اثر عمل آبگیری به اندازه کافی کاهش نیافته باشد ، لازم است که بتن تازه در برابر آثار ویرانگر یخ زدگی محافظت شود بتنی که حتی یک بار در سنین اولیه یخ زده باشد در مقایسه با بتنی که یخ نزده باشد در برابر شرایط جوی از مقاومت کمتری برخوردار است و نیز آب بند نخواهد بود. استعداد آسیب پذیری بتنی که در برابر یخ زدن محافظت نشده است خیلی بیشتر از بتنی است که در برابر یخ زدن محافظت گشته و در ضمن از مقاومت فشاری کمتری هم برخوردار است.

برای دریافت فایل پاورپوینت نمایشی مطلب ،  اینجا را کلیک کنید .