+98

درباره مدیر سایت

4 - Copyمهندس محمد رضا نجاتی

کارشناس عمران – عمران

کارشناس ارشد مدیریت گرایش MBA

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

مدیر عامل شرکت ساختمانی و تأسیساتی مغان راه

پیمانکار پروژه های دولتی از سال ۱۳۷۱ در سطح کشور

پیمانکار ثابت بانک تجارت به مدت ۱۲ سال در سطح کشور

دارای صلاحیت مجری گری پایه یک حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان

دارای صلاحیت پایه ارشد طراحی و نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازی

طراح و مجری و پیمانکار چندین ساختمان با ابعاد و ارتفاع و کاربری گوناگون