درباره مدیر سایت

4 - Copyمهندس محمد رضا نجاتی

 
کارشناس عمران – عمران
کارشناس ارشد مدیریت گرایش MBA
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی
پیمانکار پروژه های دولتی از سال ۱۳۷۱ در سطح کشور
دارای صلاحیت مجری گری پایه یک حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان
دارای صلاحیت پایه ارشد طراحی و نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازی
طراح و مجری و پیمانکار چندین ساختمان با ابعاد و ارتفاع و کاربری گوناگون

0