+98

بایگانی بهمن, ۱۳۹۶

تعیین درصد منابع درآمدی در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی است

تعیین درصد منابع درآمدی در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی است

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل ازروابط عمومی سازمان نظام مهندسی زنجان سازمان در ابتدای این جلسه مهندس مجتبی زاده ریاست سازمان ، ضمن ...

ادامه مطلب