درباره مدیر سایت

مهندس محمد رضا نجاتی

کارشناس عمران – عمران
کارشناس ارشد مدیریت گرایش MBA
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی
پیمانکار پروژه های دولتی از سال ۱۳۷۱ در سطح کشور
دارای صلاحیت پایه ارشد طراحی و نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازی

دارای صلاحیت مجری گری پایه یک حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان
طراح و مجری و پیمانکار چندین ساختمان با ابعاد و ارتفاع و کاربری گوناگون

0